Arhiva

Archive for aprilie 2012

MAHALAUA VATRA

05/04/2012 4 comentarii


Casa în care a locuit Ştefan Minovici (sursa: Adrian Majuru, revista Cultura)

Oraş de contact între deal şi câmpie, având la bază un vechi vad comercial, Râmnicul s-a dezvoltat spontan în jurul nucleului negustoresc de pe malul stâng al râului, unde se afla o veche biserică din lemn, înlocuită mai apoi de ctitoria lui Mihail Cantacuzino. Comunitatea de aici alcătuia mahalaua Vatra. De jur-împrejurul ei, spre nord, est şi sud, a crescut oraşul, caracterizat printr-o dispoziţie afânată a construcţiilor, casele având în jurul lor gospodării şi terenuri cultivate. Principalele străzi se îndreptau spre această mahala centrală, marcată cu roşu (oraşul era împărţit pe culori, în veacul al XIX-lea).
În casa de mai sus, dispărută astăzi, a locuit familia Minovici. Ştefan Minovici, căsătorit la Brăila cu Sofia Haliu (văduvă tânără cu un copil), se mută în deceniul şapte al celui de-al XIX-lea veac la Râmnicu Sărat, în mahalaua Vatra unde, deşi nu făcea politică şi nici negoţ, va fi ales primar al oraşului. Se va stinge din viaţă în 1876. Dintre copiii lui Ştefan Minovici, s-au născut la Râmnic Ştefan Minovici (1867-1935) şi Nicolae Minovici (1868-1941).